Mitä kompressio oikeastaan tarkoittaa?

Tukisukkien kompressio eli puristus kertoo, kuinka paljon ne stimuloivat verenkiertoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että korkeampi kompressio olisi aina parempi. Itse asiassa voimakkaimpien puristusluokkien (luokkien III ja IV) sukkia ei edes voi hankkia omatoimisesti, eikä edes luokan II tukisukkien hankkimista suositella ilman lääkärin suositusta. Kompressioluokka tulisikin aina valita tarpeen mukaan.

Elohopeamillimetri

Tukisukkien kompressio ilmoitetaan perinteisesti yksiköllä mmHg, joka on lyhenne elohopeamillimetristä. Tämä on sama yksikkö, jolla esimerkiksi verenpaine ilmoitetaan! Elohopeamillimetri vastaa yhden millimetrin korkuisen elohopeapatsaan painetta maan pinnalla. Mitä korkeampi mmHg-luku tukisukilla on, sitä voimakkaampi kompressio, eli puristus, sukissa on.

MmHg-paineyksikön juuret juontavat lääketieteen historiaan, sillä esimerkiksi verenpaine on perinteisesti mitattu elohopeapilarin avulla. Alkujaan mittayksikköä kuitenkin käytettiin ilmanpaineen mittaamiseen. Tällöin elohopeamillimetrillä mitattiin, kuinka monta millimetriä (mm) elohopea (Hg) nousi ilmapuntarissa, kun ilmanpaine muuttui.

Lääkinnälliset tukisukat jaotellaan neljään eri puristusluokkaan. Lääkinnällisten tukisukkien kompression täytyy täyttää tukisukille asetetut eurooppalaiset standardit. Näiden mukaan puristusluokkien paine on sukissa seuraava:

Luokka I: 15–21 mmHg.

Luokka II: 23–32 mmHg

Luokka III: 34–46 mmHg

Luokka IV: 49+ mmHg

Tavallisten tukisukkien kohdalla paine voi poiketa lääkinnällisille tukisukille asetetuista standardeista. Tavallisten tukisukkien kohdalla puhutaankin yleensä lievästä, keskivoimakkaasta ja voimakkaasta kompressiosta luokkien sijaan. Lievän kompression tukisukkia käytetään esimerkiksi lentosukkina, sekä ennaltaehkäisemään verenkierto-ongelmien syntyä. Useat seisomatyöläiset käyttävät niitä työsukkina ennaltaehkäisemässä jalkojen väsymistä. Keskivoimakas kompressio sopii heille, joilla on jo merkkejä verenkierto-ongelmista, kuten jalkojen turvotusta ja kipuilua, tai suonikohjujen alkuja. Voimakkaan kompression tukisukkia käytetään laskimosairauksien hoitoon. Näistä ovat merkkinä esimerkiksi suonikohjut. Ennen voimakkaan kompression tukisukkien käytön aloittamista suositellaan kysymään neuvoa lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan ammattilaiselta oikeanlaisen hoidon aloittamiseksi.

 

 

22 Feb 2016