Tukisukat ja diabetes

Diabetes ja jalat

Diabetes eli sokeritauti on krooninen sairaus, joka vaatii koko elämän kestävää hoitoa. Sokeritauti vaikuttaa myös jalkojen hyvinvointiin usealla eri tavalla. Diabetes voi vaikuttaa jalkojen tuntohermoihin aiheuttaen jalkaterien tuntopuutosta eli neuropatiaa. Tällöin jalkojen ihoon voi syntyä vammoja ja vaurioita ilman, että diabeetikko tuntee niitä. Lisäksi korkea verensokerin taso altistaa jalkojen tulehduksille. Diabetes aiheuttaa usein myös jalkojen ihon kuivumista, jonka vuoksi iho voi halkeilla ja jalkoihin syntyy helposti haavoja. Diabeetikolle onkin erittäin tärkeää tarkkailla jalkojaan päivittäin mahdollisten haavaumien, rakkojen ja infektioiden löytämiseksi.

Milloin diabeetikko tarvitsee tukisukkia?

Diabeetikot tarvitsevat tukisukkia samoista syistä kuin muutkin: Jos jalkojen verenkierto on heikentynyt, auttavat tukisukat kuljettamaan verta jaloista takaisin kohti sydäntä. Tukisukat vähentävät jalkojen turvotusta ja väsymystä. Diabetes voi aiheuttaa myös jalkasärkyjä, joita tukisukat voivat helpottaa.

Mitä tulisi ottaa huomioon tukisukkia valitessa?

Oikeanlaisten tukisukkien valitseminen on diabeetikolle erityisen tärkeää. Kuten tukisukkien valinnassa aina, tulisi erityistä huomiota kiinnittää oikean koon valintaan. Tukisukat eivät saa puristaa liikaa, jotta jalkaterän verenkierto ei häiriinny. Sukissa tulisi olla myös riittävästi tilaa varpaille, jotta ne eivät puristu ja hankaa yhteen. Avoinkärkisten tukisukkien valitsemista suositellaan, koska silloin jalan verenkiertoa on mahdollista tarkkailla ilman että sukkaa tarvitsee ottaa pois jalasta. Lisäksi on suoiteltavaa valita sukat, joissa ei ole painavia saumoja.

Diabeetikon on hyvä aina kysyä lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai jalkojenhoitajalta neuvoa tukisukkien oikean puristusluokan valinnassa. Terveydenhoitoalan ammattilainen osaa arvioida tukisukkien tarpeen ja suositella oikeaa kompressioluokkaa.